Волонтери «Київстар» допомагають батькам навчити дітей онлайн-безпеці

Новости операторов

Волонтери «Київстар» провели семінари з безпеки дітей в інтернеті для понад 4 000 батьків по всій країні. Загалом у вересні-грудні 2010 року співробітники компанії відвідали батьківські збори в майже 150 класах 60 українських шкіл.

Під час цих зустрічей волонтери «Київстар» розповідали батькам про можливості інтернету для школярів, необхідність навчання дітей правильному та безпечному користуванню всесвітньою мережею, основні онлайн-ризики, а також шляхи їх запобігання. Усі батьки отримали посібник «Діти в інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі», який підготував та видав «Київстар» спільно з фахівцями Інституту психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.

Після семінарів проводилось анонімне анкетування батьків-учасників. Більшість опитаних зазначили, що їх хвилює проблема інтернет-безпеки, і вони потребують більше інформації, а також технічних рішень з блокування небезпечного контенту, з яким стикаються їхні діти в інтернеті. Ось один з відгуків: «Продовжуйте це починання — не зупиняйтеся, розвивайте програму. Вчіть батьків, як зацікавити дітей пізнавальною частиною інтернету. А також захищайте наших дітей — проводьте подібні лекції і для них. Ми покладаємося на підходи і стратегію «Київстар» (батько 13-річної дівчинки, Київ).

Волонтер, спеціаліст департаменту взаємовідносин з клієнтами «Київстар» Дар’я ГОНЧАРЕНКО:

«Із запитань та коментарів батьків було зрозуміло, що ця проблема для них актуальна, і їм необхідна наша допомога щодо безпечного використання дітьми інтернету. Батькам дуже сподобався семінар, вони захотіли, щоб подібні факультативні заняття проводилися і для дітей. Я впевнена, що 80% батьків прочитають наш посібник і скористаються розробленими порадами. А ще хочеться додати, що з гордістю представляєш компанію, в якій працюєш, приємно брати участь у таких соціально корисних ініціативах».

Волонтер, начальник відділу управління трафіком та сервісами Артем ОХРУЩАК:

«Я не тільки пишаюся тим, що працюю в соціально відповідальній компанії, а і хочу сам бути соціально відповідальним. Тому був радий долучитися до важливого для компанії та країни заходу. Адже мені дуже хочеться жити в цивілізованій, розвиненій, високоморальній країні Україна, в якій люди об’єднані спільними цінностями, в якій модно жити».

Директор з корпоративних зв’язків «Київстар» Жанна РЕВНОВА:

«Ми у „Київстар“ переконані, що сучасні технології мають сприяти розвитку й освіті наших дітей. Для цього потрібно займатися вихованням безпечної онлайн-поведінки, проте найчастіше батькам не вистачає відповідних знань і навичок. Ми одержали багато позитивних відгуків від батьків та вчителів, тож продовжимо волонтерську програму і в цьому році».

Довідка про соціальну програму «Київстар за безпеку дітей в інтернеті»:

Соціальна програма «Київстар за безпеку дітей в інтернеті» спрямована на те, щоб захистити дітей від загроз інтернету і зробити Мережу безпечною територією освіти та розвитку. Ініціатива реалізовується «Київстар» з 2009 р. Як учасник Коаліції за безпеку дітей в інтернеті, «Київстар» розробив та впровадив wap-версію тематичного порталу «Онляндія»:. За допомогою Інституту соціології Національної Академії Наук України, компанія провела перше в Україні дослідження «Знання та ставлення українців до питання безпеки дітей в інтернеті». Також була проведена хвиля соціальної реклами щодо безпеки дітей в інтернеті. «Київстар» приділяє значну увагу питанню протидії поширенню в мобільній мережі нелегального контенту. Компанія співпрацює з профільним департаментом МВС України. З цією метою розроблена та діє спеціальна процедура взаємодії щодо виявлення та запобігання розповсюдження нелегального контенту (порнографії).

 

Волонтеры «Киевстар» провели семинары по безопасности детей в интернете для более 4 000 родителей по всей стране. В целом на протяжении сентября-декабря 2010 года сотрудники компании провели родительские собрания в почти 150 классах 60 украинских школ.

Во время встреч волонтеры «Киевстар» рассказывали родителям о возможностях интернета для школьников, необходимости обучения детей правильному и безопасному использованию всемирной сети, основных онлайн-рисках, а так же способах их предотвращения. Все родители получили пособие, которое подготовил и издал «Киевстар», совместно со специалистами Института психологии им. Г. С. Костюка Национальной академии педагогических наук Украины.

После семинаров проводилось анонимное анкетирование родителей-участников. Большинство опрошенных отметили, что их волнует проблема интернет-безопасности, им нужно больше информации, а также необходимы технические решения по блокированию опасного контента, с которым сталкиваются их дети в интернете. Вот один из отзывов: «Продолжайте это начинание — не останавливайтесь, развивайте программу. Учите родителей, как заинтересовать детей познавательной частью интернета. А также защищайте наших детей — проводите подобные лекции и для них. Мы полагаемся на подходы и стратегию «Киевстар» (отец 13-летней девочки, Киев).

Волонтер, специалист департамента взаимоотношений с клиентами «Киевстар» Дарья ГОНЧАРЕНКО: «По вопросам и комментариям родителей было понятно, что эта проблема для них актуальна, и им необходима наша помощь в вопросе безопасного использования детьми интернета. Родителям очень понравился семинар, они захотели, чтобы подобные факультативные занятия проводились и для детей. Я уверена, что 80% родителей прочтут наше пособие и воспользуются разработанными советами. А еще хочется добавить, что с гордостью представляешь компанию, в которой работаешь, приятно принимать участие в таких социально полезных инициативах».

Волонтер, начальник отдела управления трафиком и сервисами Артем ОХРУЩАК:

«Я не только горжусь тем, что работаю в социально ответственной компании, но и хочу сам быть социально ответственным. Поэтому был рад присоединиться к важному для компании и страны мероприятию. Ведь мне очень хочется жить в цивилизованной, развитой, высоконравственной стране Украине, в которой люди объединены общими ценностями, в которой модно жить».

Директор по корпоративным связям «Киевстар» Жанна РЕВНОВА:

«Мы в „Киевстар“ убеждены, что современные технологии должны способствовать развитию и образованию наших детей. Для этого нужно заниматься воспитанием безопасного онлайн-поведения, однако зачастую родителям не хватает соответствующих знаний и навыков. Мы получили много положительных отзывов от родителей и учителей, поэтому продолжим волонтерскую программу и в этом году»

Оцените статью
Zvyazok.com
Добавить комментарий