Послуга «SMS/MMS з е-мейл» від «Київстар»:нові можливості спілкування

Новости операторов

Відтепер абоненти «Київстар» можуть отримувати на мобільні телефони не тільки текстові, а й мультимедійні повідомлення, що надсилаються з комп’ютерів за допомогою електронної пошти. Для цього достатньо активувати нову послугу «SMS/MMS з е-мейл». До кінця лютого 2011 нова послуга працює безкоштовно.

З початку січня 2011 року нова послуга «SMS/MMS з е-мейл» доступна в будь-яких тарифних пакетах «Київстар». Послуга стане у пригоді абонентам, коли їх друзі чи колеги не мають під рукою мобільного телефону, або не можуть відірватись від комп’ютера, щоб зателефонувати. Завдяки новій послузі, абоненти «Київстар» можуть отримувати на свої телефони тексти з великою кількістю символів, мультимедійні листівки, аудіо-файли, що надсилаються з електронної пошти. А користувачі інтернету — швидко і комфортно спілкуватись з абонентами мобільного зв’язку з клавіатури своїх комп’ютерів.

З послугою «SMS/MMS з е-мейл» абоненти «Київстар» можуть отримувати:

— текстові і мультимедійні повідомлення не лише у домашній мережі, а й у роумінгу;

— тексти довжиною 765 символів у латиниці і 335 символів у кирилиці;

— мультимедійний контент в різних форматах (jpeg, mp3, avi, та ін.) обсягом до 1 Мб.

Для підключення послуги «SMS/MMS з е-мейл» абонент «Київстар» повинен надіслати текстове повідомлення будь-якого змісту на скорочений номер 7021. Для відправки текстового SMS повідомлення з комп’ютера необхідно зазначати адресу у форматі 380ХХХХХХХХ[email protected], де 380ХХХХХХХХX — номер мобільного телефону одержувача. Щоб надіслати мультимедійне повідомлення, номер адресата слід набирати у форматі 380ХХХХХХХХ[email protected]. Послуга доступна для всіх абонентів «Київстар», передплаченої та контрактної форми обслуговування.

Директор з розвитку бізнесу на масовому ринку об’єднаного «Київстар» Віталій Ворожбит:

«Потреби абонентів у додаткових послугах дедалі більше зростають. Так, у звичайні дні SMS-трафік у мережі «Київстар» складає близько 400 тис повідомлень на годину, а в свята — зростає у десятки разів. Завдяки послузі «SMS/MMS з е-мейл» абоненти «Київстар» можуть урізноманітнити своє спілкування — тексти, відео чи аудіо файли можна надсилати на мобільні телефони з клавіатури комп’ютера так само просто, як і з клавіатури мобільного. Нова послуга задовольнить потреби як мобільних абонентів компанії, так і користувачів широкосмугового «Домашнього інтернету».

До 28.02.2011 послуга «SMS/MMS з е-мейл» надаватиметься безкоштовно.

«Київстар» потурбувався, щоб абоненти мобільного і фіксованого зв’язку могли зручно і комфортно спілкуватись один з одним за допомогою інноваційних послуг.

 

Отныне абоненты «Киевстар» могут получать на мобильные телефоны не только текстовые, но и мультимедийные сообщения, отправленные с компьютеров посредством электронной почты. Для этого достаточно активировать новую услугу «SMS/MMS с е-мейл». До конца февраля 2011 новая услуга работает бесплатно.

С начала января 2011 новая услуга «SMS/MMS с е-мейл» доступна в любых тарифных пакетах «Киевстар». Услуга пригодится абонентам, когда их друзья или коллеги не имеют под рукой мобильного телефона либо же не могут оторваться от компьютера, чтобы позвонить. Благодаря новой услуге абоненты «Киевстар» могут получать на свои телефоны тексты с большим количеством символов, мультимедийные открытки, аудио-файлы, присылаемые по электронной почте. А пользователи интернета — быстро и комфортно общаться с абонентами мобильной связи с клавиатуры своих компьютеров.

С услугой «SMS/MMS с е-мейл» абоненты «Киевстар» могут получать:

— текстовые и мультимедийные сообщения не только в домашней сети, но и в роуминге;

— тексты длиной 765 символов в латинице и 335 символов в кириллице;

— мультимедийный контент в разных форматах (jpeg, mp3, avi, и др.) объемом до 1 Мб.

Для подключения услуги «SMS/MMS с е-мейл» абоненту «Киевстар» необходимо отправить текстовое сообщение любого содержания на короткий номер 7021. Для отправки текстового SMS-сообщения с компьютера необходимо указывать адрес в формате 380ХХХХХХХХ[email protected], где 380ХХХХХХХХX — номер мобильного телефона получателя. Для передачи мультимедийного сообщения номер адресата необходимо набирать в формате 380ХХХХХХХХ[email protected]. Услуга доступна для всех абонентов «Киевстар» предоплаченной и контрактной формы обслуживания.

Директор по развитию бизнеса на массовом рынке объединенного «Киевстар» Виталий Ворожбит:

«Потребности абонентов в дополнительных услугах растут все быстрее. Так, в обычные дни SMS-трафик в сети «Киевстар» составляет около 400 тыс. сообщений в час, а в праздники — возрастает в десятки раз. Благодаря услуге «SMS/MMS с е-мейл» абоненты «Киевстар» могут разнообразить свое общение — тексты, видео или аудио файлы можно передавать на мобильные телефоны с клавиатуры компьютера так же просто, как и с клавиатуры мобильного. Новая услуга удовлетворит потребности, как мобильных абонентов компании, так и пользователей широкополосного «Домашнего интернета».

До 28.02.2011 услуга «SMS/MMS с е-мейл будет предоставляться бесплатно.

«Киевстар» позаботился, чтобы абоненты мобильной и фиксированной связи могли удобно и комфортно общаться друг с другом при помощи инновационных услуг.

Оцените статью
Zvyazok.com
Добавить комментарий