МТС влаштує абонентам екзамен з конституційного права

Новости операторов
Оператор мобільного зв\’язку «МТС Україна» оголошує про запуск тематичного розділу та спеціальної акції на своєму WAP-порталі, приурочених до Дня Конституції України.
 
У новому розділі WAP-порталу МТС «День Конституції» абоненти МТС зможуть завантажити спеціальний тематичний контент, а також перевірити свої знання конституційного права у святковій вікторині.
 
Бажаючі привітати з Днем Конституції знайомих і близьких, знайдуть у цьому розділі цікаві MMS-листівки, а для любителів музичних поздоровлень є широкий вибір пісень найкращих українських виконавців. Спеціально до свята можна також «забрендувати» свій мобільний телефон за допомогою тематичних заставок та анімації.
 
Розділ доступний через браузери мобільних телефонів на головній сторінці порталу WAP.MTS.COM.UA або за прямим посиланням WAP.MTS.COM.UA/CONSTITUTION. При завантаженні контенту та користуванні порталом WAP-трафік оплачується відповідно до тарифного плану абонента.

МТС влаштує абонентам екзамен з конституційного права

 
* * *
 
Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більше 98% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 18,48 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного й міжнародного/міжміського зв\’язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п\’яти континентах. Дохід за 2010 рік склав 8,5 млрд. грн.
 
* * *
 
«МТС Україна» є 100% дочірньою компанією ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (МТС) найбільшого оператора мобільного зв\’язку в Росії, Центральній та Східній Європі за кількістю абонентів. Разом із дочірніми компаніями, МТС обслуговує понад 101 мільйон абонентів. Населення 82 регіонів Росії а також Вірменії, Білорусії, України, Узбекистану і Туркменістану, де МТС та її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг у стандарті GSM, складає більше 230 мільйонів чоловік. З 2000 року акції ВАТ МТС котуються на Нью-Йоркській Фондовій Біржі (NYSE) під символом «MBT».

 

Бренд МТС вартістю $9,7 мільярдів третій рік поспіль визнається найдорожчим російським брендом згідно з рейтингом BRANDZ™, опублікованим Financial Times і провідним міжнародним дослідницьким агентством Millward Brown. Додаткову інформацію про компанію можна знайти на сайті.

 
* * *
 
Деякі заяви в даному прес-релізі можуть містити інформацію про проекти або прогнози стосовно майбутніх подій або майбутніх фінансових заходів МТС і/або UMC відповідно до положень Законодавчого акта США про цінні папери від 1995 року. Такі твердження можуть містити слова «очікується», «оцінюється», «має намір», «буде», «міг би» або інші подібні вирази. Ми б хотіли попередити Вас, що ці заяви є тільки припущеннями, і реальний хід подій або результати можуть відрізнятися від заявленого. Ми не маємо наміру переглядати ці заяви з метою співвідношення їх з реальними результатами. Ми адресуємо Вас до документів, котрі Компанія надсилає Комісії США з цінних паперів і бірж, включаючи форму 20-F. Ці документи містять та описують важливі фактори, включаючи ті, котрі зазначені в розділі «Фактори ризику» форми 20-F. Ці фактори можуть вплинути на відхилення реальних результатів від проектів і прогнозів. Вони містять у собі: можливі зміни квартальних результатів, умови конкуренції, залежність від розвитку нових послуг і тарифних структур, швидкі зміни технологічних процесів і положення на ринку, стратегію придбання, ризик, пов\’язаний з інфраструктурою телекомунікацій, ризик роботи на українському ринку, та країн СНД, коливання котирувань акцій, керування фінансовими ризиками, а також поява інших факторів ризику.

 

МТС устроит абонентам экзамен по конституционному праву

Оператор мобильной связи «МТС Украина» объявляет о запуске тематического раздела и специальной акции на своем WAP-портале, приуроченных ко Дню Конституции Украины.
 
В новом разделе WAP-портала МТС «День Конституции» абоненты МТС смогут загрузить специальный тематический контент, а также проверить свои знания конституционного права в праздничной викторине.
 
Желающие поздравить с Днем Конституции знакомых и близких, найдут в этом разделе интересные MMS-открытки, а для любителей музыкальных поздравлений доступен широкий выбор песен лучших украинских исполнителей. Специально к празднику можно также «забрендировать» свой мобильный телефон с помощью тематических заставок и анимации.
 
Раздел доступен через браузеры мобильных телефонов на главной странице портала WAP.MTS.COM.UA или по прямой ссылке WAP.MTS.COM.UA/CONSTITUTION. При загрузке контента и пользовании порталом WAP-трафік оплачивается в соответствии с тарифным планом абонента.
 
***
 
Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,48 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривен.
 
***
 
«МТС Украина», 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ведущего телекоммуникационного оператора в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет более 100 миллиона абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM в 82 регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Узбекистане; в стандарте UMTS – во всех регионах РФ, в Узбекистане, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – в Украине. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России, на Украине и в Армении – количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 2,8 миллиона домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет – 1,8 миллиона. В 2011 году бренд МТС четвертый год подряд признан самым дорогим российским брендом в числе ста лидирующих мировых брендов по рейтингу BRANDZ™, опубликованному Financial Times и ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте
 
***
 
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых мероприятий Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые Компания посылает Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию приобретения, риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, риск работы на украинском рынке и странах СНГ, колебания котировок акций, риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.
Оцените статью
Zvyazok.com
Добавить комментарий