Мережа об’єднаного «Київстар» готова до Новорічних свят

Iphone X Clone Новости операторов

На межі 2010—11 років технічні спеціалісти об’єднаного «Київстар» прогнозують збільшення голосового трафіку у святкові години до 10 разів у порівнянні з навантаженням на мережу у «пікові години» звичайних днів.

 

Упродовж 2010 року «Київстар» суттєво посилив свою мережу: були введені в експлуатацію нові базові станції та проведена планова модернізація існуючих; була розширена мережа для надання послуг за технологією EDGE/GPRS; наразі здійснюється розширення препейд-платформи тощо.

Загальний об’єм капітальних інвестицій (CAPEX) у 3 кварталі 2010 г. становив 403,3 млн. грн, що на 6,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Спеціально до святкового періоду об’єднаний «Київстар» вживає необхідні заходи для збільшення ємності мережі, щоб усі клієнти змогли комфортно привітати своїх рідних і друзів.

Заступник технічного директора «Київстар» Сергій Климов:

«У новорічні свята технічна дирекція „Київстар“ працюватиме у посиленому цілодобовому режимі. Під час святкувань ми задіємо всі наявні потужності компанії, забезпечимо місця проведення масових заходів резервним обладнанням, у „пікові“ години застосуємо технологію „стиснення сигналу“. Технічні спеціалісти оперативно реагуватимуть на можливі проблеми технічного характеру. Незважаючи на готовність нашої мережі до понаднормових навантажень, ми радимо клієнтам вітати своїх близьких і друзів заздалегідь, а не лише у „пікові“ години, адже свята тривають кілька днів».

Збільшити стабільність роботи мережі в умовах пікових навантажень також дозволить введення тимчасових обмежень. Зокрема, з 27 грудня по 10 січня «Київстар» призупиняє будь-які роботи з розширення, модернізації мережі тощо.

Також, для забезпечення можливості безперебійної роботи мережі у «пікові години» з 19:00 31 грудня 2010 року до 13:00 1 січня 2011 у компанії прийнято рішення про тимчасовоге обмеження доступу до послуг «Хто дзвонив?», «Повідомити мене» та «Повідомити про мене».

Сall-центр «Київстар» працюватиме у Новорічну ніч у посиленому режимі.

У святковий період мережі «Київстар» і «Beeline-Україна» відчувають найбільше навантаження, особливо у вечірні години 31 грудня, упродовж 1—2 січня, а також 6—7 січня під час масових привітань зі святами. Наразі об’єднана база клієнтів становить 25 млн.

У минулі роки святковий голосовий трафік мережі «Київстар» у 4—6 разів перевищував показники звичайних днів, а іноді й у 10 разів, що є надмірним навантаженням для будь-якої мережі. Зокрема, у першу годину 2010 року абоненти «Київстар» здійснили близько 27 млн. дзвінків та надіслали близько 7 млн. SMS-повідомлень. У звичайні дні SMS-трафік становить близько 400 тис. повідомлень на годину. Отже, клієнти «Київстар» за першу годину 2010 року відправили у 17,5 разів більше SMS-повідомлень, ніж у звичайні дні.

Загалом упродовж 31.12.09 — 01.01.10 було здійснено понад 425 млн. дзвінків та надіслано понад 79 млн. SMS. У перерахунку на одного абонента, це близько 19 дзвінків та 4 SMS-повідомлень.

 

На рубеже

2010—11 годов технические специалисты объединенного «Киевстар» прогнозируют увеличение голосового трафика в праздничные часы до 10 раз по сравнению с нагрузкой на сеть в «пиковые часы» обычных дней

На протяжении 2010 года «Киевстар» существенно усилил свою сеть: были введены в эксплуатацию новые базовые станции и проведена плановая модернизация существующих; была расширена сеть для предоставления услуг по технологии EDGE/GPRS; в настоящее время осуществляется расширение припейд-платформы и т. п.

Общий объем капитальных инвестиций (CAPEX) в 3 квартале 2010 г. составил 403,3 млн. грн, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специально накануне праздничного периода объединенный «Киевстар» принимает необходимые меры для увеличения емкости сети, чтобы все клиенты смогли комфортно поздравить своих родных и друзей.

Заместитель технического директора «Киевстар» Сергей Климов:

«В новогодние праздники техническая дирекция „Киевстар“ будет работать в усиленном круглосуточном режиме. Во время празднований мы задействуем все имеющиеся мощности компании, обеспечим места проведения массовых мероприятий резервным оборудованием, в „пиковые“ часы применим технологию „сжатия сигнала“. Технические специалисты будут оперативно реагировать на возможные проблемы технического характера. Несмотря на готовность нашей сети к сверхурочным нагрузкам, мы советуем клиентам поздравлять своих близких и друзей заранее, а не только в „пиковые“ часы, ведь праздники длятся несколько дней».

Увеличить стабильность работы сети в условиях пиковых нагрузок также позволит введение временных ограничений. В частности, с 27 декабря по 10 января «Киевстар» приостанавливает любые работы по расширению, модернизации сети и т. п.

Также, для обеспечения возможности бесперебойной работы сети в «пиковые часы», с 19:00 31 декабря 2010 до 13:00 1 января 2011 в компании принято решение о временном ограничении доступа к услугам «Кто звонил?», «Уведомить меня» и «Уведомить обо мне».

Сall-центр «Киевстар» будет работать в Новогоднюю ночь в усиленном режиме.

В праздничный период сети «Киевстар» и «Beeline-Украина» испытывают наибольшую нагрузку, особенно в вечерние часы 31 декабря, на протяжении 1—2 января, а также 6—7 января во время массовых поздравлений с праздниками. Сейчас объединенная база клиентов составляет 25 млн.

В прошлые годы праздничный голосовой трафик сети «Киевстар» в 4—6 раз превышал показатели обычных дней, а иногда и в 10 раз, что является чрезмерной нагрузкой для любой сети. В частности, в первый час 2010 года клиенты «Киевстар» осуществили около 27 млн. звонков и отправили около 7 млн. SMS-сообщений. В обычные дни SMS-трафик составляет около 400 тыс. сообщений в час. Таким образом, клиенты «Киевстар» за первый час 2010 года отправили в 17,5 раз больше SMS-сообщений, чем в обычные дни.

В целом на протяжении 31.12.09 — 01.01.10 было совершено более 425 млн. звонков и отправлено более 79 млн. SMS. В пересчете на одного абонента, это около 19 звонков и 4 SMS-сообщений.

Оцените статью
Zvyazok.com
Добавить комментарий