«Київстар» протидіє поширенню комп’ютерного вірусу з використанням скорочених номерів

Iphone X Clone Новости операторов

«Київстар» протидіє поширенню комп’ютерного вірусу з використанням скорочених номерів

«Київстар» стало відомо про випадки поширення комп’ютерного вірусу, що блокує роботу операційної системи комп’ютера та пропонує можливість її розблокування шляхом відправлення платного текстового повідомлення на скорочений номер певного контент-провайдера. З метою захисту своїх клієнтів та протидії поширення цього вірусу, компанія «Київстар» вжила низку заходів.

  • Номери скороченого набору, які використовувалися у цьому вірусі, були заблоковані, а договірні відносини з контент-провайдером припинено.
  • «Київстар» офіційно повідомив уповноважений правоохоронний орган — відділ по боротьбі з кіберзлочинністю МВС України про випадки, що містять ознаки шахрайства.
  • «Київстар» звернувся за допомогою та проханням розробити й надати відповідне програмне та антивірусне забезпечення до компаній «Майкрософт» та «Лабораторія Касперського».

# Наразі компанія «Лабораторія Касперського» пропонує користуватися таким сервісом для деактивації вірусу: http://support.kaspersky.ru/viruses/deblocker. Для отримання коду розблокування комп’ютера необхідно зазначити номер телефону, на який пропонується відправити текстове повідомлення; текст повідомлення, що пропонується відправити. За цим запитом буде надано код розблокування. Інші системи захисту комп’ютера, розроблені компанією «Лабораторія Касперського»/kaspersky_internet_security_downloads. # Компанія «Майкрософт» запропонувала українським споживачам нову антивірусну програму Microsoft Security Essentials (MSE), яка з 17 лютого безкоштовно доступна некомерційним користувачам ліцензійних версій операційних систем Windows за адресою: http://www.microsoft.ua/MSE.

 

Віталій Ворожбит, директор з управління та розвитку продуктів «Київстар»: «Сьогодні комп’ютерні віруси можуть загрожувати не лише працездатності комп’ютера, але й бути інструментом для вилучення коштів з рахунків користувачів мобільних телефонів та поширювати незаконний контент — порнографію. Щоб захистити наших клієнтів від подібного вірусу та протистояти його поширенню в українській мережі, „Київстар“ звернувся за допомогою до компанії „Майкрософт“. Ми вітаємо запуск нового безкоштовного антивірусного продукту та рекомендуємо нашим клієнтам ефективний спосіб захисту свого комп’ютера: використання ліцензійних програм та антивірусу Microsoft Security Essentials».

За інформацією компанії «Майкрософт», MSE забезпечує захист домашнього комп’ютера від вірусів, програм-шпигунів та інших шкідливих програм.

Дмитро Шимків, генеральний директор «Майкрософт Україна»: «Ми закликаємо українських користувачів комп’ютерів приділяти більше уваги інформаційній безпеці. Мова йде не лише про встановлення програми: необхідний системний підхід, котрий враховує усі можливі ризики, пов’язані з повсякденною роботою користувача в Інтернеті. Фундамент безпеки ПК — це ліцензійна операційна система. Windows 7 містить вбудований брандмауер, а регулярні оновлення забезпечують постійний захист від нових загроз. Браузер Internet Explorer 8 визнаний найбезпечнішим браузером завдяки багатьом його можливостям, як, наприклад, SmartScreen Filter. Доповнюючи цю систему захисту, Microsoft Security Essentials допоможе навіть недосвідченим користувачам забезпечити безпеку домашнього комп’ютера».

 

 

«Киевстар» противодействует распространению компьютерного вируса с использованием сокращенных номеров

 

 

Компании «Киевстар» стало известно о случаях распространения компьютерного вируса, который блокирует работу операционной системы компьютера и предлагает разблокировать её путем отправления платного текстового сообщения на сокращенный номер определенного контент-провайдера. С целью защиты своих клиентов и противодействия распространения этого вируса, компания «Киевстар» приняла ряд мер.

  • Номера сокращенного набора, использовавшиеся в этом вирусе, были заблокированы, а договорные отношения с контент-провайдером прекращены.
  • «Киевстар» официально сообщил уполномоченным правоохранительным органам — отделу по борьбе с киберпреступностью МВД Украины о случаях, содержащих признаки мошенничества.
  • «Киевстар» обратился с помощью и просьбой разработать и предоставить соответствующее программное и антивирусное обеспечения в компании «Майкрософт» и «Лаборатория Касперского».
  • # Сейчас компания «Лаборатория Касперского» предлагает пользоваться таким сервисом для деактивации вируса: http://support.kaspersky.ru/viruses/deblocker. Для получения кода разблокировки компьютера необходимо указать номер телефона, на который предлагается отправить текстовое сообщение; текст сообщения, которое предлагается отправить. По этому запросу будет предоставлен код разблокировки. Другие системы защиты компьютера, разработанные компанией «Лаборатория Касперского», можно найти на сайте: http://www.kaspersky.ru/kaspersky_internet_security_downloads. # Компания «Майкрософт» предложила украинским потребителям новую антивирусную программу Microsoft Security Essentials (MSE), которая с 17 февраля бесплатно доступна некоммерческим пользователям лицензионных версий операционных систем Windows по адресу: http://www.microsoft.ua/MSE.

Виталий Ворожбит, директор по управлению и развитию продуктов «Киевстар»: «Сегодня компьютерные вирусы могут угрожать не только трудоспособности компьютера, но и быть инструментом для изъятия средств со счетов пользователей мобильных телефонов и распространять незаконный контент — порнографию. Чтобы защитить наших клиентов от подобного вируса и противостоять его распространению в украинской сети, „Киевстар“ обратился с помощью к компании „Майкрософт“. Мы приветствуем запуск нового бесплатного антивирусного продукта и рекомендуем нашим клиентам эффективный способ защиты своего компьютера: использование лицензионных программ и антивируса Microsoft Security Essentials».

По информации компании «Майкрософт», MSE обеспечивает защиту домашнего компьютера от вирусов, программ-шпионов и других вредных программ.

Дмитрий Шимкив, генеральный директор «Майкрософт Украина»: «Мы призываем украинских пользователей компьютеров уделять больше внимания информационной безопасности. Речь идет не только об установке программы: необходим системный подход, который учитывает все возможные риски, связанные с повседневной работой пользователя в Интернете. Фундамент безопасности ПК — это лицензионная операционная система. Windows 7 содержит встроенный брандмауэр, а регулярные обновления обеспечивают постоянную защиту от новых угроз. Браузер Internet Explorer 8 признан безопаснейшим браузером благодаря многим его возможностям, как, например, SmartScreen Filter. Дополняя эту систему защиты, Microsoft Security Essentials поможет даже неопытным пользователям обеспечить безопасность домашнего компьютера».

Оцените статью
Zvyazok.com
Добавить комментарий