«Київстар» і «Beeline-Україна» запроваджують єдині картки поповнення мобільного рахунку

Новости операторов

Оператори «Київстар» і «Beeline-Україна» перейшли до наступного етапу інтеграції: клієнти обох мереж отримали можливість поповнювати свої мобільні рахунки скетч-картками єдиного зразка

Для поповнення свого мобільного рахунку абоненти «Київстар» і «Beeline-Україна» можуть використовувати скретч-картки єдиного зразка номіналом 30 та 100 грн. Для цього необхідно набрати на мобільному телефоні цифри 14-значного коду поповнення в такій послідовності: *123*ХХХХХХХХХХХХХХ# (ХХХХХХХХХХХХХХ — код поповнення зі скетч-картки чи електронного ваучера). Якщо код набраний правильно, на дисплеї з’явиться повідомлення про поповнення рахунку.

Клієнти «Київстар» і «Beeline-Україна» також мають можливість поповнювати мобільні рахунки з використанням карток старого зразка номіналом 30 грн. і 100 грн.

Першими кроками на шляху об’єднання «Київстар» і «Beeline-Україна» стало надання послуг фіксованого доступу до мережі інтернет під єдиним брендом «Київстар» за новими тарифами, а також обслуговування бізнес-клієнтів обох телекомоператорів силами єдиної команди. 22 листопада 2010 для абонентів «Beeline-Україна» був впроваджений безкоштовний автоматичний національний роумінг у мережі «Київстар». Абоненти «Beeline-Україна» мають змогу користуватися послугами мобільного зв’язку відповідно до їхнього тарифного плану в повному обсязі у мережі «Київстар». При цьому вартість послуг зв’язку залишається незмінною.

Також клієнтам масового ринку «Київстар» і «Beeline-Україна» було запропоновано підключити нову лінійку тарифів «25 мільйонів», «Тримайте зв’язок» і «Спілкуйтесь без меж». Зазначені тарифи передбачають безліч хвилин для дзвінків усередині обох мереж, пакетні хвилини для спілкування з абонентами інших операторів, безкоштовні SMS та інтернет-трафік.

Бізнес-клієнтам була запронована нова тарифна лінійка: «Будьмо разом», «Простий», «Бізнес 40», «Бізнес 80», «Бізнес 120» з тарифними хвилинами для дзвінків на номери у межах абонентської групи, у межах одного особового рахунку та на номери «Київстар» і «Beeline-Україна».

Усі тарифні плани, запропоновані в рамках об’єднання двох мереж, не містять плати за з’єднання.

Також у клієнтів є можливість придбати та підключити стартові пакети «Beeline-Україна» з тарифними планами «29+» та «Відпочивай».

Детальна інформація про кроки, зроблені «Київстар» і «Beeline-Україна» у процесі об’єднання:

  • «Київстар» і «Beeline-Україна»: нові тарифи для об’єднаної бази користувачів послуги фіксованого доступу до інтернет
  • Об’єднання «Київстар» і «Beeline-Україна»: нове у роботі з бізнес-клієнтами
  • «Київстар» впроваджує послугу національного роумінгу для клієнтів «Beeline-Україна»
  • «Київстар» і «Beeline-Україна»: нові тарифи для спілкування клієнтів обох мереж
  • Новий тариф від «Київстар» і «Beeline-Україна»: «Тримайте зв’язок»

 

«Киевстар» и «Beeline-Украина» вводят единые карточки пополнения мобильного счета

Операторы «Киевстар» и «Beeline-Украина» перешли к следующему этапу интеграции: клиенты обеих сетей получили возможность пополнять свои мобильные счета скретч-картами единого образца.

Для пополнения своего мобильного счета абоненты «Киевстар» и «Beeline-Украина» могут использовать скретч-карты единого образца номиналом 30 и 100 грн. Для этого необходимо набрать на мобильном телефоне цифры 14-значного кода пополнения в такой последовательности: *123*ХХХХХХХХХХХХХХ# (ХХХХХХХХХХХХХХ — код пополнения со скретч-карточки или электронного ваучера). Если код набран правильно, на дисплее появится сообщение о пополнении счета.

Клиенты «Киевстар» и «Beeline-Украина» также имеют возможность пополнять мобильные счета с использованием карточек старого образца номиналом 30 грн. и 100 грн.

Первыми шагами на пути объединения «Киевстар» и «Beeline-Украина» стало предоставление услуг фиксированного доступа к сети интернет под единым брендом «Киевстар» по новым тарифам, а также обслуживание бизнес-клиентов обеих телекомоператоров силами единой команды. 22 ноября 2010 для абонентов «Beeline-Украина» был внедрен бесплатный автоматический национальный роуминг в сети «Киевстар». Абоненты «Beeline-Украина» могут пользоваться услугами мобильной связи в соответствии с их тарифным планом в полном объеме в сети «Киевстар». При этом стоимость услуг связи остается неизменной.

Также клиентам массового рынка «Киевстар» и «Beeline-Украина» было предложено подключить новую линейку тарифов «25 миллионов», «Будьте на связи» и «Общайтесь без границ». Указанные тарифы предусматривают множество минут для звонков внутри обеих сетей, пакетные минуты для общения с абонентами других операторов, бесплатные SMS и интернет-трафик.

Бизнес-клиентам была предложена новая тарифная линейка: «Будем вместе», «Простой», «Бизнес 40», «Бизнес 80», «Бизнес 120» с тарифным минутами для звонков на номера в пределах абонентской группы, в рамках одного лицевого счета и на номера «Киевстар» и «Beeline-Украина».

Все тарифные планы, предлагаемые в рамках объединения двух сетей, не содержат платы за соединение.

Также у клиентов есть возможность приобрести и подключить стартовые пакеты «Beeline-Украина» с тарифными планами «29 +» и «Отдыхай».

Подробная информация о шагах, предпринятых «Киевстар» и «Beeline-Украина» в процессе объединения:

  • «Киевстар» и «Beeline-Украина»: новые тарифы для объединенной базы пользователей услуги фиксированного доступа в интернет
  • Объединение «Киевстар» и «Beeline-Украина»: новое в работе с бизнес-клиентами
  • «Киевстар» вводит услугу национального роуминга для клиентов «Beeline-Украина»
  • «Киевстар» и «Beeline-Украина»: новые тарифы для общения клиентов обеих сетей
  • Новый тариф от «Киевстар» и «Beeline-Украина»: «Будьте на связи»
Оцените статью
Zvyazok.com
Добавить комментарий