Батьківський контроль для мобільного телефону

Новости операторов

«Київстар» пропонує нову послугу «Батьківський контроль», яка гарантує захист дітей від онлайн-загроз під час виходу в інтернет з мобільного телефону. Технічне рішення на базі переліку безпечних сайтів розроблено вперше на українському телеком-ринку і надається безкоштовно для клієнтів «Київстар».

Послуга «Батьківський контроль» відкриває доступ з мобільного телефону тільки до переліку безпечних та корисних ресурсів для дітей. На момент запуску список складається з 44 сайтів — освітнього і розважального характеру. Веб-ресурси були запропоновані клієнтами і співробітниками «Київстар» та рекомендовані для дітей експертами Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

Щоб встановити послугу, достатньо набрати на мобільному телефоні дитини USSD-запит *100*5*1*ХХХХ#, де ХХХХ — батьківський пароль, і натиснути кнопку виклику. Підключення та використання послуги безкоштовне для всіх клієнтів передплаченого зв’язку «Київстар«та djuice. Докладна інформація про послугу — на сайті www.kyivstar.ua або за номером 466.

Директор з розвитку бізнесу на масовому ринку «Київстар» Віталій ВОРОЖБИТ:

«Послуга „Батьківський контроль“ не має аналогів на українському телеком-ринку. Технічне рішення було створено на новій платформі, а весь процес підготовки зайняв більше року. Послуга безкоштовна — це принципове і відповідальне рішення менеджменту „Київстар“. Як один з найбільших інтернет-провайдерів, „Київстар“ прагне зробити інтернет безпечнішим, в першу чергу, для наших юних клієнтів. „Батьківський контроль“ дозволить нашим клієнтам запропонувати своїм дітям цікавий і абсолютно безпечний інтернет в їх мобільних телефонах. Як батько трьох дітей, я з нетерпінням очікував запуску нашого „Батьківського контролю“ і вже ним скористався».

Нова технічна розробка стала черговим кроком комплексної програми «Київстар» «Безпека дітей в інтернеті» і ще однією послугою в лінійці сімейних телеком-послуг оператора.

Першими користувачами «Батьківського контролю» від «Київстар» стали відомі батьки.

Володимир ГОРЯНСЬКИЙ, народний артист України, батько дочки 7 років:

«Наші діти краще орієнтуються в сучасних технологіях, ніж ми, та з раннього віку використовують мобільний телефон не тільки для спілкування, але і для доступу в інтернет, піддаючи себе всім загрозам, які приховує Глобальна Мережа. Будь-якому батькові важливо захистити свою дитину від сумнівної інформації в Мережі, тому я радий появі доступного та ефективного вирішення цієї проблеми і з задоволенням встановив своїй доньці київстаровський „Батьківський контроль“.

Інформаційними партнерами ініціативи „Київстар“ „Безпека дітей в інтернеті“ виступили видання — газета „Комсомольская Правда в Украине“ та журнал „Хорошие родители“ (ВД „Едіпресс“):

PR-директор щоденної загальнонаціональної газети „Комсомольская правда в Украине“ Олена МІНІНА:

„Вважаю, що багато батьків не достатньо уваги приділяють безпеці своїх дітей в інтернеті, але ж проблема стає дедалі актуальнішою. Саме вона і спонукає нас розповісти читачам «Комсомолки» про «Батьківський контроль», запущений «Київстар», як дієвий метод в забезпеченні онлайн-безпеки юних користувачів“.

Головний редактор журналу „Хорошие родители“ Влада БАРСУКОВА:

„За допомогою нашого видання, ми регулярно звертаємося до батьків-читачів із закликом приділяти більше уваги безпеці дітей в інтернеті. Ми вдячні компанії «Київстар» за впровадження послуги «Батьківський Контроль», яка захищає дитину від мережевих загроз“.

У рамках презентації нової послуги „Батьківський контроль“ у столичних і регіональних ТРЦ „Київстар“ проведе інтерактивні вистави у форматі театру тіней. Батьки та діти зможуть дізнатися більше про небезпеки Всесвітньої Мережі, а також про способи їх усунення за допомогою послуги „Батьківський контроль“.

Довідка про соціальну програму „Київстар“ за безпеку дітей в інтернеті»

Соціальна програма «Київстар за безпеку дітей в інтернеті» спрямована на те, щоб захистити дітей від загроз інтернету і зробити Мережу безпечною територією освіти та розвитку. Ініціатива реалізовується «Київстар» з 2009 р. Як учасник Коаліції за безпеку дітей в інтернеті, «Київстар» розробив та впровадив wap-версію тематичного порталу «Онляндія»: wap.onliandia.kyivstar.ua. За допомогою Інституту соціології Національної Академії Наук України, компанія провела перше в Україні дослідження «Знання та ставлення українців до питання безпеки дітей в інтернеті». Також була проведена хвиля соціальної реклами щодо безпеки дітей в інтернеті. «Київстар» приділяє значну увагу питанню протидії поширенню в мобільній мережі нелегального контенту. Компанія співпрацює з профільним департаментом МВС України. З цією метою розроблена та діє спеціальна процедура взаємодії щодо виявлення та запобігання розповсюдження нелегального контенту (порнографії). У партнерстві з Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України «Київстар» видав перший в Україні посібник для батьків «Діти в інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі» та створив «білий список» рекомендованих дитячих сайтів.

Більше інформації про програму — на тематичному сайті http://online-bezpeka.kyivstar.ua/

Довідка про послугу «Київстар» «Батьківський контроль»:

Нова соціальна послуга «Київстар» створена з метою захисту дітей від помилок і насильства при використанні інтернету з мобільного телефону. «Батьківський контроль» відкриває доступ тільки до обмеженого переліку безпечних та корисних сайтів для дітей, схвалених експертами з Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Редагувати список сайтів можуть тільки експерти компанії. Переходи по зовнішнім посиланням, окрім безпечного списку сайтів, заблоковані. «Батьківський контроль» можна застосовувати при використанні GPRS та WAP-доступу до інтернету з мобільного телефону.

 

«Киевстар» предлагает новую услугу «Родительский контроль», которая гарантирует защиту детей от онлайн-угроз во время выхода в интернет с мобильного телефона. Техническое решение на базе перечня безопасных сайтов разработано впервые на украинском телеком-рынке и предоставляется бесплатно для клиентов «Киевстар».

Услуга «Родительский контроль» открывает доступ с мобильного телефона только к перечню безопасных и полезных ресурсов для детей. На момент запуска список состоит из 44 сайтов — образовательного и развлекательного характера. Веб-ресурсы были предложены клиентами и сотрудниками «Киевстар» и рекомендованы для детей экспертами Института психологии им. Г. Костюка НАПН Украины.

Чтобы установить услугу, достаточно набрать на мобильном телефоне ребенка USSD-запрос *100*5*1*ХХХХ#, где ХХХХ — родительский пароль, и нажать кнопку вызова. Подключение и использование услуги бесплатное для всех клиентов клиентов предоплаченной связи «Киевстар» и djuice. Подробная информация об услуге — на сайте www.kyivstar.ua или по номеру 466.

Директор по развитию бизнеса на массовом рынке «Киевстар» Виталий ВОРОЖБИТ:

«Услуга „Родительский контроль“ не имеет аналогов на украинском телеком-рынке. Техническое решение было создано на новой платформе, а весь процесс подготовки занял больше года. Услуга бесплатная — это принципиальное и ответственное решение менеджмента „Киевстар“. Как один из крупнейших интернет-провайдеров, „Киевстар“ стремится сделать интернет безопасным, в первую очередь, для наших юных клиентов. „Родительский контроль“ позволит нашим клиентам предложить своим детям интересный и абсолютно безопасный интернет в их мобильных телефонах. Как отец троих детей, я с нетерпением ожидал запуска нашего „Родительского контроля“ и уже им воспользовался».

Новая техническая разработка стала очередным шагом комплексной программы «Киевстар» «Безопасность детей в интернете» и еще одной услугой в линейке семейных телеком-услуг оператора.

Первыми пользователями «Родительского контроля» от «Киевстар» стали знаменитые родители.

Владимир ГОРЯНСКИЙ, народный артист Украины, отец дочери 7 лет:

«Наши дети значительно более продвинуты в современных технологиях, нежели мы, и с раннего возраста используют мобильный телефон не только для общения, но и для доступа в интернет, подвергая себя всем угрозам, которые таит Глобальная Сеть. Любому отцу важно оградить своего ребенка от сомнительной информации в Сети, поэтому я рад появлению доступного и эффективного решения этой проблемы и с удовольствием установил своей дочке киевстаровский «Родительский контроль».

Информационными партнерами инициативы «Киевстар» «Безопасность детей в интернете» выступили издания — газета «Комсомольская Правда в Украине» и журнал «Хорошие родители» (ИД «Эдипресс»):

PR-директор ежедневной общенациональной газеты «Комсомольская правда в Украине» Елена МИНИНА:

«Полагаю, что многие родители не достаточно внимания уделяют безопасности своих детей в интернете, а ведь проблема становится все актуальнее. Именно она и побуждает нас рассказать читателям „Комсомолки“ о „Родительском Контроле“, запущенном „Киевстар“, как действенном методе в обеспечении онлайн-безопасности юных пользователей».

Главный редактор журнала «Хорошие родители» Влада БАРСУКОВА:

«С помощью нашего издания, мы регулярно обращаемся к родителям-читателям с призывом уделять больше внимания безопасности детей в интернете. Мы благодарны компании „Киевстар“ за внедрение услуги „Родительский Контроль“, которая защищает ребенка от сетевых угроз».

В рамках презентации новой услуги «Родительский контроль» в столичных и региональных ТРЦ «Киевстар» проведет интерактивные представления в формате театра теней. Родители и дети смогут узнать больше об опасностях Всемирной Сети, а также о способах их устранения с помощью услуги «Родительский контроль».

Справка о социальной программе «Киевстар за безопасность детей в интернете»:

Социальная программа «Киевстар за безопасность детей в интернете» направлена на то, чтобы защитить детей от угроз интернета и сделать Сеть безопасной территорией образования и развития. Инициатива реализуется «Киевстар» с 2009 г. Как участник «Коалиции за безопасность детей в интернете», «Киевстар» разработал и внедрил wap-версию тематического портала «Онляндия»: wap.onliandia.kyivstar.ua. С помощью Института социологии Национальной Академии Наук Украины, компания провела первое в Украине исследование «Знание и отношение украинцев к вопросу безопасности детей в интернете». Также была проведена волна социальной рекламы по безопасности детей в интернете. «Киевстар» уделяет значительное внимание вопросу противодействия распространению в мобильной сети нелегального контента. Компания сотрудничает с профильным департаментом МВД Украины. С этой целью разработана и действует специальная процедура взаимодействия по выявлению и предотвращению распространения нелегального контента (порнографии). В партнерстве с Институтом психологии им. Г. Костюка НАПН Украины «Киевстар» издал первое в Украине пособие для родителей «Дети в Интернете: как научить безопасности в виртуальном мире» и создал «белый список» рекомендованных детских сайтов.

Больше информации о программе — на тематическом сайте http://online-bezpeka.kyivstar.ua/.

Справка об услуге «Киевстар» «Родительский контроль»

Новая социальная услуга «Киевстар» создана с целью защиты детей от ошибок и насилия при использовании интернета с мобильного телефона. «Родительский контроль» открывает доступ только к ограниченному перечню безопасных и полезных сайтов для детей, одобренных экспертами из Института психологии им. Г. Костюка НАПН Украины. Редактировать список сайтов могут только эксперты компании. Переходы по внешним ссылкам, кроме безопасного списка сайтов, заблокированы. «Родительский контроль» можно применять при использовании GPRS и WAP-доступа к интернету с мобильного телефона.

Оцените статью
Zvyazok.com
Добавить комментарий